Keyfiyyət və
menecment jurnalı

Redaksiya heyəti

Keyfiyyət və menecment jurnalının redaksiya heyətinə ölkəmizdə keyfiyyət və
idarəetmə sahələrində öz sözünü demiş peşəkarlar və şirkət nümayəndələri
daxil edilmişdir. Onların adları və vəzifələri aşağıda göstərilmişdir:

 • Samir Novruzlu

  Baş redaktor

 • Hikmət Rəcəbli

  Baş resaktorun müavini

 • Şamo Muradov

  Elmi redaktor

 • Qalib Şərifov

  Elmi redaktor