Audit

Daxili audit

Daxili audit – təşkilatın fəaliyyətinin inkişafına yönəldilmiş risklərin idarə edilməsi, nəzarət və idarəetmənin vəziyyətinin qiymətləndirilməsinə sistemli yanaşmaqla, təşkilata öz məqsədlərinə nail olmaqda köməklik edən obyektiv, təminatverici və məsləhətverici fəaliyyətdir.

Daxili auditin məqsədi təşkilatın bütün səviyyələrində fəaliyyətlərin səmərəliliyinin yoxlanılmasını, bu fəaliyyətlərin qanunvericiliyin, beynəlxalq standartların və təşkilatın özünün müəyyən etdiyi tələblərə uyğunluğunun qiymətləndirilməsini, eləcə də təşkilatın idarəetmə strukturlarına effektiv nəzarətin həyata keçirilməsini təmin etməkdən ibarətdir.

İdarəetmə sistemlərində daxili auditin aparılması davamlı yaxşılaşdırmanı təmin edən ən geniş yayılmış alətlərdən biridir. Bütün beynəlxalq idarəetmə sistemi standartları (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 22000 və s.), onları tətbiq edən müəssisə və təşkilatlardan planlaşdırılmış vaxt intervallarında idarəetmə sisteminin daxili auditinin keçirilməsini tələb edir.

Keyfiyyət Assosiasiyası İB beynəlxalq standartları tətbiq edən müəssisə və təşkilatlara daxili auditin təşkili və keçirilməsi üzrə xidmətlərini təklif edir. Daxili audit prosesi ISO 19011 beynəlxalq standartına əsaslanmaqla və müəssisənin mövcud idarəetmə sisteminin tələblərinə uyğun həyata keçirilir.

Göstərilən xidmətin keyfiyyətinin təmin olunması üçün cəlb olunacaq mütəxəssislər (auditorlar) diqqətlə seçilir və bu şəxslərin iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahələri və beynəlxalq standartların tətbiqi üzrə böyük təcrübəyə, eyni zamanda aidiyyatı sahə üzrə zəruri səriştə, bilik və bacarıqlara malik olması əsas götürülür.

Keyfiyyət Assosiasiyası İB özünün peşəkar auditorlardan ibarət komandası ilə audit xidmətləri göstərərkən məxfiliyin qorunması, tərəfsizlik, obyektivlik, peşəkarlıq, məsuliyyətlilik kimi prinsiplərə ciddi şəkildə riayət edir.

Image description