Audit

Daxili audit

Assosiasiyanın göstərdiyi xidmətlərdən biri də müəssisə və təşkilatlarda idarəetmə sistemlərinin auditinin təşkili və aparılmasından ibarətdir.

Göstərilən audit xidmətlərinə müəssisələrdə daxili auditin keçirilməsi, məsləhət layihələrinə başlamadan öncə idarəetmə sisteminin tətbiq olunacağı müəssisənin/təşkilatın idarəetmə sisteminin diaqnostikasınını aparılması və müştərilər üçün təchizatçıların idarəetmə sisteminin qiymətləndirilməsini həyata keçirilməsi daxildir.
Bütün bu xidmətlər Assosiasiyanın böyük təcrübəyə malik peşəkar heyəti tərəfindən həyata keçirilir.

Image description

Tərəfdaşlar