MƏSLƏHƏT

Müştərilər

Assosiasiya fəaliyyət göstərdiyi müddət ərzində aşağıdakı
müəssisə və təşkilatlara xidmət göstərmişdir:

  • Qəbələ Konserv Zavodu
  • TƏMİZ ŞƏHƏR
  • AzGranata
  • Fominov Consulting
  • Hidro İnşaat Servis