Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

president
Beynəlxalq standartlarla işləmək inkişafa, tərəqqiyə yol açır və iqtisadiyyatımızın gücləndirilməsinə xidmət edir

Heydər Əliyev

Keyfiyyət Assosiasiyası İctimai Birliyi 25 noyabr 2007-ci ildə təsis edilmiş və 30 oktyabr 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş (QN № 1108-Q23-2591), özünüidarəedən, ictimai-faydalı məqsədlər daşıyan, öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyi nəzərdə tutmayan qeyri-kommersiya, qeyri-hökumət təşkilatıdır.

Xidmətlərimiz

Укладка ламината на пол. Быстрая укладка ламината своими руками видео. Укладка ламината по диагонали. Пробковое покрытие для пола. Качественная укладка пробкового пола. Пробковый пол плюсы и минусы. Смеси для выравнивания пола. Быстрое выравнивание бетонного пола. Выравнивание пола стоимость. Самоделки для дома. Лучшие самоделки для дома своими руками. Полезные самоделки для дома. Как обустроить кухню. Как обустроить маленькую кухню быстро. Как обустроить кухню фото. Как открыть свой магазин. Хочу открыть магазин с большим капиталом. Сколько стоит открыть магазин. Диван своими руками. Как сделать диван своими руками для дома. Диван своими руками чертежи. Дизайн маленькой кухни. Красивый дизайн интерьера кухни фото. Малогабаритные кухни дизайн.
Məsləhət
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 22000
ISO/IEC 27001
ISO/IEC 20000
ISO 50001/EN 16001
ISO/IEC 17025
ISO 13485
ISO 10002
ISO/TS 29001
ISO 30000
ISO 15189
ISO 31000
ISO 15161
ISO 3834
SA 8000
HACCP
IFS
BRC
Halal
Kodeks Alimentarius
SQF
GLOBALG.A.P
GAP
GFSI
GMP
GHP
GLP
CE markalanma
GS markalanma
İOİS
Strateji idarəetmə
BPR
BGS
BPM
TQM
Qənaətcil istehsal
TPM
FMEA
QFD
APQP
IRIS
JCI
6 SİGMA
KANBAN
KAYZEN
HEİNJUNKA
JİDOKA
JIT
HOSHİN KANRİ
POKA YOKE
EFQM
SMED
CRM
ISO 15378
STP
KPI
5S
EURO CODE
AZWV
ENQA
IWA 1
IWA 2
IFOAM
Bio Suisse
USDA
TESCO NURTURE
Koşer
Təlim
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 22000
ISO/IEC 27001
ISO 20000
ISO 10002
ISO 13485
ISO/IEC 17025
ISO 50001/EN 16001
ISO 3834
ISO/TS 29001
ISO 30000
ISO 31000
HACCP
IFS
BRC
SQF
GLOBALG.A.P
GAP
GMP
GLP
GHP
İOİS
TQM
TPM
Gigiyena və sanitariya
FMEA
Qənaətcil istehsal
QFD
APQP
IRIS
BPR
6 SİGMA
KAYZEN
KANBAN
HEİNJUNKA
JİDOKA
JIT
HOSHİN KANRİ
POKA YOKE
CRM
STP
BGS
Strateji planlaşdırma
Strateji idarəetmə
Liderlik
Dəyişikliklərin idarə edilməsi
Motivasiya metodları
İşdə etikalı davranış
Proaktiv liderlik
Komanda çalışması
Risklərin idarə edilməsi
Performansın idarə edilməsi
Stok idarəetməsi
20 açar sistemi
Təlimçinin təlimi
BPM
Logistikanın idarə edilməsi
SCM
SMED
EFQM - Mükəmməllik Modeli
EFQM - Özünüqiymətləndirmə
EFQM - Korporativ sosial məsuliyyət
Bençmarkinq
Tədarükçülər ilə əlaqələrdə keyfiyyət faktoru
Ölçmə və kalibrləmə
MSA
Tullantıların idarə edilməsi
Effektiv yoxlama texnikaları
CE markalanma
GS markalanma
EURO CODE
EMAS
ISM Kodu üzrə risklərin analizi
Dövlət qurumlarında KİS
TMSA2
Marpol
MLC, 2006
IMDG Code
Qiymətləndirmə və Audit
Sənədlərin tərcüməsi
Sənədlərin ekspertizası
Bençmarkinqin təşkili

MəsləhətQloballaşan dünya cəmiyyət həyatının sosial - ictimai, siyasi, mədəni, iqtisadi həyatının bütün sahələrində bir sıra yeni yanaşmaların meydana gəlməsini obyektiv zərurətə çevirir.
Dövlət idarəetməsindən başlamış ən kiçik biznes strukturlarının təşkili, uğurlu fəaliyyətinin təminatı üçün ümumişlək termin olaraq qəbul edilən konsaltinq - məsləhət xidməti bu cür yeni spesifik anlayışlardan biridir.

İngilis dilində “consulting”, almanca “consulting” sözlərinin əsasında latın dilində konsultasiya, məsləhət, məsləhətçi anlamını əks etdirən “consultatio” sözü dayanır.
Bəzi tədqiqatçılar məsləhəti (konsaltinqi) - məsləhət vermə sənəti hesab edir və haqlı olaraq konsaltinqi idarəetmə sənətinin xüsusi növünə aid edirlər.

Qərbdə konsaltinq xidmətlərinin müasir siyahısı 1950-60-cı illərdə yaranmışdır və həmin dövrü bəzən “konsaltinqin qızıl əsri” adlandırırlar.
XXI əsrin əvvəllərində məsləhət vermə (konsaltinq) anlayışını izah edən kifayət qədər çox təriflər formalaşmışdır.

Bunlardan bəziləri aşağıdakılardır:

Konsultasiya - maraqlı olan təşkilatın problemlərinin araşdırılıb və həll edilməsi istiqamətində müəyyən ixtisaslı müstəqil şəxs tərəfindən göstərilən xidmətdir.

Konsaltinq - mütəxəssisin müştəriyə öz xüsusi bilik və təcrübəsini, bacarıq və səriştəsini təqdim etməsi prosesinə deyilir.

Məsləhətvermə - rəhbərlərə, sahibkarlara və mütəxəssislərə qeyri-standart problemlərin həllində peşəkar köməyin göstərilməsi deməkdir.

Konsaltinq - əsas məqsədi müştərinin problemlərini və konkret sahəni nəzərə almaqla inkişaf perspektivlərinin analizi və əsaslandırılmasından, həmçinin elmi-texniki və təşkilati - iqtisadi innovasiyalardan ibarət olan intellektual fəaliyyət növüdür.

Konsaltinq - şirkət işində ən yüksək idarəedici heyətə əsas problemlərin həllində və sabit uğurun əldə edilməsində göstərilən köməkdir.

Bu cür kifayət qədər geniş tərif McKinsey&Company transmilli konsaltinq şirkəti tərəfindən verilmişdir.
Həmin şirkət idarəetmə konsaltinqi konsepsiyasının banisi hesab edilir.

Faktiki olaraq məsləhət - müəssisə qarşısında dayanan problemlərin həllində kənar məsləhətçilər və məsləhət şirkəti tərəfindən istənilən yardımın göstərilməsidir.
Bununla belə məsləhətin əsas məqsədi müəssisənin idarə edilməsi keyfiyyətinin, bütövlükdə onun fəaliyyətinin effektivliyinin və hər bir işçinin fərdi əmək səmərəliliyinin yüksəldilməsindən ibarətdir.

Məsləhətin son illər ən geniş yayılmış növlərindən biri də idarəetmə sistemləri üzrə məsləhət xidmətləridir. Məsləhət xidmətlərinin bu növü problem və/və ya imkanların müəyyən edilməsi və qiymətləndirilməsi, müvafiq ölçülərin tövsiyə edilməsi və onların reallaşdırılmasında köməyin göstərilməsi daxil olmaqla, idarəetmə məsələsinə dair azad məsləhətlərin və köməyin təqdim edilməsindən ibarətdir.


Məsləhət xidmətinin həll etməli olduğu problemlər sahəsi həddən artıq genişdir, bundan başqa məsləhət xidmətləri göstərən şirkətlərin ixtisaslaşması müxtəlif ola bilər.
Bəziləri məsləhət fəaliyyətinin hər hansı bir sahəsi (məsələn, strategiya, ekalogiya, əməyin təşkili, sərmayələr, kadr siyasəti, maliyyə, vergilər və s.) ilə kifayətlənməklə, məhdud ixtitsaslı şirkət olaraq fəaliyət göstərir.

Müəssisə və təşkilatlarda beynəlxalq standartların və idarəetmə sistemlərinin tətbiqi ilə bağlı fəaliyyətin uğurla həyata keçirilməsi həlledici dərəcədə bu işi yerinə yetirən məsləhət şirkətlərinin hazırlıq və bilik səviyyəsindən, həmçinin onların təcrübəsindən asılıdır.

Müasir tələblər baxımından məsləhət şirkətləri beynəlxalq standartları və idarəetmə sistemlərinin tətbiqi mexanizmini, menecment mədəniyyəti və etikasını, müəssisələrin beynəlxalq iqtisadi əlaqələrinin qurulmasında menecmentin rolu və hüquqi aspektlərini bilməlidir.

İdarəetmə sistemlərinin yaradılması və ya mövcud sistemlərin təkmilləşdirilməsinə yönəlik dəyişikliklərin edilməsi bu sahədə mükəmməl biliyi və təcrübəsi olan şirkət və ya mütəxəssislər tərəfindən yerinə yetirilə bilər.
Məsləhət xidmətindən istifadə edildiyi zaman iş prosesi bir qayda olaraq məsləhət şirkətinin və ya məsləhətçinin tövsiyələri əsasında aşağıdakı mərhələlər üzrə həyata keçirilir:

A.1 İlkin qiymətləndirmə və təklifin hazırlanması

А.1.1 İlkin qiymətləndirmə və müqavilənin bağlanması özündə aşağıdakıları ehtiva edir:

a) təşkilatın tələbatlarının, tələblərinin və məqsədlərinin ali rəhbərliyin nöqteyi - nəzərindən müəyyən edilməsi;
b) təşkilatın eyniləşdirilmiş tələbatlarının, tələblərinin və məqsədlərinin ilkin qiymətləndirilməsinin keçirilməsi. Bu qiymətləndirmə zamanı aşağıdakılar nəzərə alınmalıdır:

1) istehlakçıların tələbləri,
2) müvafiq standartların tələbləri,
3) qanunverici və məcburi tələblər,
4) istehsal və idarəetmə metodları,
5) qarşıya qoyulmuş məqsədlər ilə təşkilatın müəyyən olunmuş cari vəziyyəti arasındakı fərqlər.

c) təşkilatın keyfiyyəti idarəetmə sisteminin tələbatlara, tələblərə və məqsədlərə, həmçinin a və b bəndində göstərilən tələblərə uyğunluğuna nail olmaq üçün onun fəaliyyətinin sənədləşdirilməsi;
d) c bəndində göstərilənlərə uyğun olaraq keyfiyyəti idarəetmə sisteminin tətbiqi ilə bağlı müqavilə üçün təkliflərin hazırlanması və təşkilatın ali rəhbərliyinə təqdim olunması.

А.1.2 Müqavilədə bütün məsələlər aydın şəkildə ifadə olunmalı və o, özündə aşağıdakıları əks etdirməlidir:

 a) keyfiyyəti idarəetmə sistemi üzrə məsləhət xidmətinin tətbiq sahəsini;
 b) keyfiyyəti idarəetmə sisteminin tətbiqi üzrə fəaliyyətin planlaşdırılmasını;
 c) məsləhətçi ilə təşkilat arasında öhdəliklərin bölüşdürülməsi, onların rol və məsuliyyətləri, həmçinin müqavilə üzrə çıxış məlumatlarının müəyyən edilməsini;
 d) təşkilatın daxili resurslarla təminetmə üzrə öhdəliyini;
 e) təşkilatın məsləhətçinin fəaliyyəti təminetmə üzrə zəruri xərclərini;
 f) monitorinq metodlarını;
 g) dəyişikliklərin idarə edilməsi metodlarını;
 h) konfidensiallıq tələblərini;
 i) tələb olunan standartları;
 j) xidmət göstərilməsi tarixi/mərhələlərini;
 k) xidmətin dəyərinin ödənilməsi şərtlərini;
 l) müqavilənin qüvvədə olma müddətini.

Keyfiyyəti idarəetmə sisteminin tətbiqinə dair nümunələr Cədvəl 1 və Cədvəl 2-də məsləhətçi tərəfindən keyfiyyəti idarəetmə sisteminin tətbiqi prosesinin dəstəklənməsinə dair nümunələr göstərilmişdir.

yyy

Social

Xəbərlər

İnformasiya təhlükəsizliyinin effektivliyinin artırılması üzrə yeni ISO/IEC standartı
Vətəndaşların, cəmiyyətin və dövlətin həyatında informasiyanın, informasiya resurslarının və texnologiyalarının...
ISO 14001 standartının yeni versiyası
Standartlara yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi prosesi çərçivəsində Beynəlxalq Standartlaşdırma...
Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi idarəetmə sistemləri üzrə ISO –nun yeni standartı
Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatından (ISO) verilən məlumata görə Əməyin...
Yeni ISO standartı enerji daşıyıcılarından effektiv istifadə edilməsinə imkan verəcək
Əksər müəssisələr üçün enerji daşıyıcılarının qiyməti uğurlu biznesin aparılmasda əhəmiyyətli...
ISO/IEC 17021 standartının yeni layihəsi
Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının (ISO) Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi üzrə Komitəsi (CASCO) və...

Arxiv

2019
Февраль
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Tərəfdaşlar

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Tanınmış şəxsiyyətlər

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Beynəlxalq Təşkilatlar

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com