Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

president
Beynəlxalq standartlarla işləmək inkişafa, tərəqqiyə yol açır və iqtisadiyyatımızın gücləndirilməsinə xidmət edir

Heydər Əliyev

Keyfiyyət Assosiasiyası İctimai Birliyi 25 noyabr 2007-ci ildə təsis edilmiş və 30 oktyabr 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş (QN № 1108-Q23-2591), özünüidarəedən, ictimai-faydalı məqsədlər daşıyan, öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyi nəzərdə tutmayan qeyri-kommersiya, qeyri-hökumət təşkilatıdır.

Xidmətlərimiz

Хочу продать квартиру. Ипотека можно ли продать квартиру быстро. Можно продать долю в квартире. В каком банке брать ипотеку. Стоит ли брать ипотеку сегодня. На какой срок брать ипотеку. Утепление стен своими руками. Быстрое утепление стен пенопластом своими руками. Технология утепления стен. Ремонт видеокарты ноутбука. Быстрый ремонт видеокарты своими руками. Сколько стоит ремонт видеокарты. В каком банке взять автокредит. Где выгоднее взять автокредит без проблем. Бесплатный сервер wow. Рейтинг серверов wow сайт. Сервера wow mangos. Чертежи самодельных станков. Скачать чертежи станков для холодной ковки. Сверлильный станок чертеж. Договор аренды квартиры. Стоимость аренды квартиры в Москве. Снять в аренду квартиру.
Məsləhət
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 22000
ISO/IEC 27001
ISO/IEC 20000
ISO 50001/EN 16001
ISO/IEC 17025
ISO 13485
ISO 10002
ISO/TS 29001
ISO 30000
ISO 15189
ISO 31000
ISO 15161
ISO 3834
SA 8000
HACCP
IFS
BRC
Halal
Kodeks Alimentarius
SQF
GLOBALG.A.P
GAP
GFSI
GMP
GHP
GLP
CE markalanma
GS markalanma
İOİS
Strateji idarəetmə
BPR
BGS
BPM
TQM
Qənaətcil istehsal
TPM
FMEA
QFD
APQP
IRIS
JCI
6 SİGMA
KANBAN
KAYZEN
HEİNJUNKA
JİDOKA
JIT
HOSHİN KANRİ
POKA YOKE
EFQM
SMED
CRM
ISO 15378
STP
KPI
5S
EURO CODE
AZWV
ENQA
IWA 1
IWA 2
IFOAM
Bio Suisse
USDA
TESCO NURTURE
Koşer
Təlim
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 22000
ISO/IEC 27001
ISO 20000
ISO 10002
ISO 13485
ISO/IEC 17025
ISO 50001/EN 16001
ISO 3834
ISO/TS 29001
ISO 30000
ISO 31000
HACCP
IFS
BRC
SQF
GLOBALG.A.P
GAP
GMP
GLP
GHP
İOİS
TQM
TPM
Gigiyena və sanitariya
FMEA
Qənaətcil istehsal
QFD
APQP
IRIS
BPR
6 SİGMA
KAYZEN
KANBAN
HEİNJUNKA
JİDOKA
JIT
HOSHİN KANRİ
POKA YOKE
CRM
STP
BGS
Strateji planlaşdırma
Strateji idarəetmə
Liderlik
Dəyişikliklərin idarə edilməsi
Motivasiya metodları
İşdə etikalı davranış
Proaktiv liderlik
Komanda çalışması
Risklərin idarə edilməsi
Performansın idarə edilməsi
Stok idarəetməsi
20 açar sistemi
Təlimçinin təlimi
BPM
Logistikanın idarə edilməsi
SCM
SMED
EFQM - Mükəmməllik Modeli
EFQM - Özünüqiymətləndirmə
EFQM - Korporativ sosial məsuliyyət
Bençmarkinq
Tədarükçülər ilə əlaqələrdə keyfiyyət faktoru
Ölçmə və kalibrləmə
MSA
Tullantıların idarə edilməsi
Effektiv yoxlama texnikaları
CE markalanma
GS markalanma
EURO CODE
EMAS
ISM Kodu üzrə risklərin analizi
Dövlət qurumlarında KİS
TMSA2
Marpol
MLC, 2006
IMDG Code
Qiymətləndirmə və Audit
Sənədlərin tərcüməsi
Sənədlərin ekspertizası
Bençmarkinqin təşkili

ISO 14001 Ətraf Mühiti İdarəetmə Sistemi

Ətraf mühit həyatın keyfiyyətinə, yaşayış şəraitinə və insanın səhhətinə təsir edən komponentlərin məcmusudur. Atmosfer havası, su, torpaq, yerin təki, heyvanat və bitki aləmi ətraf mühitin komponentləridir. Ətraf mühit dedikdə insanın yaşadığı mühit və onun istehsalat fəaliyyəti nəzərdə tutulur.

Müasir dövrdə texnoloji proseslərin sürətli inkişafı nəticəsində demək olar ki, bütün sənaye müəssisələri, energetika, hava və avtomobil nəqliyyatı vasitələri biosferi çirkləndirən çoxlu miqdarda tullantı xaric edir. 

Yer kürəsinin təbii sərvətlərindən istifadənin durmadan genişlənməsi, energetika, sənaye, kənd təsərrüfatı, nəqliyyat vasitələrində yeni-yeni texnologiyadan və onun tətbiqinin artması, landşaftların antropogen təsirlər nəticəsində dəyişməsi, bütövlükdə ekosistemlərdə ekoloji tarazlığın pozulmasına səbəb olur.

Ətraf mühitlə bağlı qeyd olunan problemlərin həlli yollarını müəyyənləşdirmək və yüksək ekoloji səmərəliliyə nail olmaq üçün Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatı (ISO) tərəfindən ISO 14001 standartı işlənib hazırlanmışdır.
Bu beynəlxalq standartın əsas məqsədi ekoloji göstəricilərini yüksəltmək istəyən təşkilatlara ətraf mühiti idarəetmə sisteminin tətbiqi və ya təkmilləşdirilməsi sahəsində kömək etməkdir.

ISO 14000 beynəlxalq standartı davamlı inkişaf konsepsiyası ilə uzlaşaraq müxtəlif mədəni, sosial və təşkilati əsaslarla, idarəetmə sistemlərinə uyğundur.
ISO 14001 standartı ISO-nun 207 saylı Texniki Komitəsi tərəfindən hazırlanmış ətraf mühiti idarəetmə üzrə standartlar silsiləsinin bir hissəsidir.
Bu beynəlxalq standart ətraf mühiti idarəetmə sisteminin tətbiqinə kömək etməklə yanaşı, həmçinin təşkilatın idarəetmə strukturu ilə onun arasındakı ümumi yanaşmaları möhkəmləndirir.

ISO 14001 standartı təşkilatın ətraf mühitlə bağlı siyasət və məqsədlərin işlənib hazırlanmasına və tətbiqinə imkan verən ətraf mühiti idarəetmə sisteminə tələbləri müəyyən edir.

ISO 14001 standartının tələblərinə müvafiq ətraf mühiti idarəetmə sisteminin tətbiqi hesabına ekoloji yaxşılaşdırılmalar müəssisələrə aşağıdakı potensial rəqabət üstünlüklərini təmin edir:

 • məhsulun komponentlərinin tam emal edilməsi, təkrar istifadə nəticəsində materiallara qənaət olunması və istehsalın artması;
 • daha səylə monitorinq aparılması və texniki xidmət nəticəsində boş dayanmaların azaldılması;
 • əlavə məhsulun tam utilizasiya olunması və tullantıların kommersiya əhəmiyyətli formaya salınması;
 • enerjidən istifadənin azaldılması;
 • iş yerinin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi hesabına qənaət;
 • texnoloji proseslərdə dəyişikliklər nəticəsində məhsulun yaxşılaşdırılması;
 • tullantılarla (o cümlədən, daşınma və basdırılma ilə) bağlı xərclərin azaldılması;
 • məhsulun daha yüksək keyfiyyəti və uyğunluğu;
 • məhsulun daha aşağı qiyməti (məsələn, materialların əvəz edilməsi nəticəsində);
 • qablaşdırmanın qiymətinin aşağı düşməsi;
 • resurslardan daha effektiv istifadə olunması;
 • təhlükəsiz məhsul;
 • istehlakçılar üçün istifadədən sonra tullantıların aradan qaldırılmasının daha aşağı dəyəri;
 • istehsal tullantılarının və məhsulun yenidən satışının daha yüksək qiyməti;
 • ətraf mühiti idarəetmə sistemini tətbiq və ya yaxşılaşdırmaq üçün köməkçi vasitə kimi.

Ətraf mühiti idarəetmə sisteminin yaradılması və tətbiqinə çəkiləcək ilkin xərclər bəzi hallarda bir sıra müəssisə rəhbərlərini (xüsusən kiçik) qəti addımların atılması ilə bağlı tərəddüdlü davranış nümayiş etdirməyə sövq edir.
Lakin bu cür davranış əslində, qeyd olunan məsələyə münasibətdə müəssisə rəhbərlərinin yanlış mövqedə olması deməkdir.

Çünki, inkişaf etmiş ölkələrdə ekoloji problemlərin nəzərə alınması ilə iqtisadi nailiyyətlər arasında müsbət korrelyasiya olması artıq təsdiqlənmiş faktdır.
Məsələn, ekoloji nöqteyi-nəzərdən ən tələbkar qanunvericiliyə malik olan Almaniya hazırda yüksək iqtisadi artım sürəti nümayiş etdirir.

Qeyd edək ki, ISO 14001 standartının tətbiqi müəssisələrə həm istehsal prosesi zamanı, həm də həyata keçirilən biznes-əməliyyatları nəticəsində yaranmış ekoloji problemləri aradan qaldırmağa imkan verir.

ISO 14001-in əsas ideyası ekoloji normativ-hüquqi tələblərə uyğunluq və fasiləsiz yaxşılaşdırılmadan ibarətdir.
Bütün tətbiq olunan ekoloji normativ-hüquqi tələbləri sistemli şəkildə üzə çıxartmaqla, təşkilat bu tələblərə uyğunluğunu əsaslandırılmış şəkildə müəyyənləşdirmək imkanı əldə edir.

Bununla yanaşı təşkilat tələblərə uyğunluğun monitorinqini aparmaqla, hər hansı kənarlaşma halında zəruri tədbir görə bilər.
Düzgün hazırlanmış ətraf mühiti idarəetmə sistemi xərclərin aşağı salınma imkanını effektiv tapmağa kömək edir, başqa sözlə, o məhsulun maya dəyərini aşağı salan və ya onun dəyərini artıran idarəetmə və /və ya texnoloji innovasiya qərarlarını stimullaşdırır.

Bu yaxşılaşdırılmalar müəssisələrə girişdə xammal və enerjidən tutmuş əmək ehtiyatlarına qədər resursların böyük spektrından daha məhsuldar istifadə etmələrinə imkan verir və beləliklə, ətraf mühitə təsirin azaldılmasına çəkilən xərclər kompensasiya olunur.

ISO 14001 standartı istənilən tip, həcm və yetkinlik səviyyəsinə malik, iqtisadiyyatın bütün sahələrinə aid edilən və coğrafi yerləşməsi müxtəlif olan bütün təşkilatlarda istifadə oluna bilər.
Standartda kiçik və orta müəssisələrin spesifik xüsusiyyətləri, onların tələbatları nəzərə alınıb və onların ekoloji menecment sistemini tətbiq etmələrinə imkan yaradılıb.

 

 


Social

Xəbərlər

İnformasiya təhlükəsizliyinin effektivliyinin artırılması üzrə yeni ISO/IEC standartı
Vətəndaşların, cəmiyyətin və dövlətin həyatında informasiyanın, informasiya resurslarının və texnologiyalarının...
ISO 14001 standartının yeni versiyası
Standartlara yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi prosesi çərçivəsində Beynəlxalq Standartlaşdırma...
Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi idarəetmə sistemləri üzrə ISO –nun yeni standartı
Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatından (ISO) verilən məlumata görə Əməyin...
Yeni ISO standartı enerji daşıyıcılarından effektiv istifadə edilməsinə imkan verəcək
Əksər müəssisələr üçün enerji daşıyıcılarının qiyməti uğurlu biznesin aparılmasda əhəmiyyətli...
ISO/IEC 17021 standartının yeni layihəsi
Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının (ISO) Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi üzrə Komitəsi (CASCO) və...

Arxiv

2019
Февраль
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Tərəfdaşlar

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Tanınmış şəxsiyyətlər

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Beynəlxalq Təşkilatlar

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com