Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

president
Beynəlxalq standartlarla işləmək inkişafa, tərəqqiyə yol açır və iqtisadiyyatımızın gücləndirilməsinə xidmət edir

Heydər Əliyev

Keyfiyyət Assosiasiyası İctimai Birliyi 25 noyabr 2007-ci ildə təsis edilmiş və 30 oktyabr 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş (QN № 1108-Q23-2591), özünüidarəedən, ictimai-faydalı məqsədlər daşıyan, öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyi nəzərdə tutmayan qeyri-kommersiya, qeyri-hökumət təşkilatıdır.

Xidmətlərimiz

Məsləhət
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 22000
ISO/IEC 27001
ISO/IEC 20000
ISO 50001/EN 16001
ISO/IEC 17025
ISO 13485
ISO 10002
ISO/TS 29001
ISO 30000
ISO 15189
ISO 31000
ISO 15161
ISO 3834
SA 8000
HACCP
IFS
BRC
Halal
Kodeks Alimentarius
SQF
GLOBALG.A.P
GAP
GFSI
GMP
GHP
GLP
CE markalanma
GS markalanma
İOİS
Strateji idarəetmə
BPR
BGS
BPM
TQM
Qənaətcil istehsal
TPM
FMEA
QFD
APQP
IRIS
JCI
6 SİGMA
KANBAN
KAYZEN
HEİNJUNKA
JİDOKA
JIT
HOSHİN KANRİ
POKA YOKE
EFQM
SMED
CRM
ISO 15378
STP
KPI
5S
EURO CODE
AZWV
ENQA
IWA 1
IWA 2
IFOAM
Bio Suisse
USDA
TESCO NURTURE
Koşer
Təlim
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 22000
ISO/IEC 27001
ISO 20000
ISO 10002
ISO 13485
ISO/IEC 17025
ISO 50001/EN 16001
ISO 3834
ISO/TS 29001
ISO 30000
ISO 31000
HACCP
IFS
BRC
SQF
GLOBALG.A.P
GAP
GMP
GLP
GHP
İOİS
TQM
TPM
Gigiyena və sanitariya
FMEA
Qənaətcil istehsal
QFD
APQP
IRIS
BPR
6 SİGMA
KAYZEN
KANBAN
HEİNJUNKA
JİDOKA
JIT
HOSHİN KANRİ
POKA YOKE
CRM
STP
BGS
Strateji planlaşdırma
Strateji idarəetmə
Liderlik
Dəyişikliklərin idarə edilməsi
Motivasiya metodları
İşdə etikalı davranış
Proaktiv liderlik
Komanda çalışması
Risklərin idarə edilməsi
Performansın idarə edilməsi
Stok idarəetməsi
20 açar sistemi
Təlimçinin təlimi
BPM
Logistikanın idarə edilməsi
SCM
SMED
EFQM - Mükəmməllik Modeli
EFQM - Özünüqiymətləndirmə
EFQM - Korporativ sosial məsuliyyət
Bençmarkinq
Tədarükçülər ilə əlaqələrdə keyfiyyət faktoru
Ölçmə və kalibrləmə
MSA
Tullantıların idarə edilməsi
Effektiv yoxlama texnikaları
CE markalanma
GS markalanma
EURO CODE
EMAS
ISM Kodu üzrə risklərin analizi
Dövlət qurumlarında KİS
TMSA2
Marpol
MLC, 2006
IMDG Code
Qiymətləndirmə və Audit
Sənədlərin tərcüməsi
Sənədlərin ekspertizası
Bençmarkinqin təşkili

BPR - Biznes proseslərin yenidən layihələndirilməsi

Biznes proseslərin reinjinirinqi (ing. Business process re-engeneering - Biznes proseslərin yenidən layihələndirilməsi, BPYL) dedikdə yüksək nəticələrə nail olmaq üçün müvafiq təşkilati - sərəncamverici və normativ sənədlərlə rəsmiləşdirilmiş istehsal-təsərrüfat və maliyyə-iqtisadi fəaliyyətin fundamental sürətdə yenidən qiymətləndirilməsi və təkrar layihələndirilməsi başa düşülür.

1990-cı illərin əvvəllərində ilk dəfə ABŞ-da meydana gəlmiş bu istiqamət idarəetmə elminə əhəmiyyətli töhfə verməklə informasiya texnologiyalarının qabaqcıl və sürətlə inkişaf edən sahəsinə çevrilmişdir.

Müasir dövrdə BPYL müəssisələrin fəaliyyətinin əsas göstəricilərinin sıçrayışlı artımını təmin etmək üçün biznes proseslərin təkrarən köklü şəkildə yenidən layihələndirilməsini nəzərdə tutur.

BPYL idarəetmə (menecment) və informasiya təminatı kimi iki müxtəlif sahənin qovuşduğu yerdə yaranmış fəaliyyət istiqamətidir. Məhz buna görə BPYL həm menecerlərdən, həm də informasiya sistemlərini işləyib hazırlayan mühəndislərdən problemli məlumatların təhlili və işlənilməsi üzrə yeni üsulların tətbiqini tələb edir.

Bu üsullar eyni zamanda informasiya texnologiyaları nailiyyətlərinin inteqrasiyasına və BPYL-nin müvafiq dəstəkləyici vasitələrinin yaradılmasına imkan verir.

BPYL-nin əsas xüsusiyyətlərindən biri diqqətin funksiyalarda deyil, proseslərdə cəmləşdirilməsidir.

BPYL adətən 4 mərhələdə həyata keçirilir:

1. Şirkətin gələcək simasının (vizion) işlənib hazırlanması. Bu mərhələdə şirkət öz strateji məqsədlərinə nail olmaq üçün biznesi necə inkişaf etdirəcəyini planlaşdırır.
2. Mövcud biznesin təhlili. Şirkətdə təhqiqat aparılır və onun cari durumu ilə bağlı iş sxemləri tərtib edilir.
3. Yeni biznes konsepsiyasının işlənib hazırlanması. Bu konsepsiyaya əsasən yeni proseslər yaradılır və ya əvvəlki proseslərə dəyişikliklər edilir. Onların məlumat sistemi dəstəklənir, yeni proseslər sınaqdan keçirilir.
4. Yeni biznes layihəsinin tətbiqi.

BPYL-nin prinsipləri

Müəssisə tərəfindən BPYL-in həyata keçirilməsi zamanı biznes proseslərin təşkilinin aşağıdakı prinsipləri nəzərə alınır:

1.Biznes proseslərin inteqrasiya olunması. Yenidən layihələndirilmiş proseslərin ən xarakterik xüsusiyyəti sadə əmək funksiyalarının yerinə yetirilməsi zamanı personalın gördüyü işlərin zəif əlaqələndirilməsi və yaxud bu əlaqələndirmənin ümumiyyətlə mövcud olmamasıdır. Nisbətən mürəkkəb iş funksiyalarının həyata keçirilməsi isə əməyin təşkilinin daha mütərəqqi formalarının tətbiqini tələb edir. Əlbəttə ki, bu proseslərin bütün mərhələlər üzrə bir nəfər tərəfindən yerinə yetirilməsi təcrübədə hər zaman mümkün olmur. Ona görə də müəssisə tərəfindən bununla bağlı komanda yaradılır ki, onun da hər bir üzvü konkret proses üçün məsuliyyət daşıyır.
2. Biznes proseslərinin üfüqi sıxılması. BPYL- ni tətbiq etmiş şirkətlərin fəaliyyətinin müqayisəli qiymətləndirilməsi göstərir ki, işin ənənəvi təşkilindən prosesin bir nəfər tərəfindən yerinə yetirilməsinə keçid personalın sayının azaldılmasına və prosesin həyata keçirilməsinin təxminən 10 dəfə sürətlənməsinə imkan verir. Bundan başqa görülən işlərin nəticəsi olaraq müəssisədə səhvlərin sayı azalır və işçilər arasında səlahiyyətlərin dəqiq bölgüsü aparıldığına görə idarəçilik asanlaşır.
3. Biznes proseslərinin şaquli sıxılması. Bu işçilərin birbaşa rəhbərliyə müraciət etmədən öz səlahiyyətləri çərçivəsində sərbəst qərarlar qəbul etmələrini nəzərdə tutur.
4. Biznes proseslərinin icra məntiqi. İşlərin xətti icrası məntiqi qayda ilə əvəz olunur (yəni, işlər əksər hallarda paralel aparılır), bu isə öz növbəsində vaxta qənaət olunmasına imkan verir.
5. Biznes proseslərinin müxtəlif versiyalarının işlənib hazırlanması. Daim dəyişən bazar şəraitində vəziyyətdən asılı olaraq proseslərin müxtəlif versiyalarının hazırlanması tələb olunur. Müxtəlif versiyaları olan yeni proseslərin cari vəziyyətə uyğunluğunu müəyyən etmək məqsədilə onlar yoxlama addımından başlanır. Buna görə də yeni proseslər ənənəvi proseslərdən daha sadə və aydın olur, həmçinin hər variant yalnız müvafiq vəziyyətə yönəldilir.
6. Biznes proseslərin diversifikasiyası. Hər bir müəssisədə prosesləri yerinə yetirmək üçün kifayət qədər müxtəlif variantlar seçmək mümkündür. Məsələn, məhsulun kütləvi istehsalına hesablanmış ənənəvi proses bütün girişlər üçün eyni qayda üzrə yerinə yetirilməli, həmçinin çıxışlarla əlaqələndirilməlidir. Bir qayda olaraq ənənəvi proseslər özünün çox mürəkkəb olması ilə seçilir. Belə ki, onlar bütün təfərrüatı ilə hazırlandığına görə daha çox istisnalara və təsadüfi hadisələrə hesablanıb.
7. Üfüqi əlaqələrin rasionallaşdırılması. Biznes proseslərin təşkilinin mühüm prinsiplərindən biri kimi hər bir müəssisədə xətti funksional struktur bölmələri yaradılmalıdır. Bu bölmələrin fəaliyyəti sistemli şəkildə əlaqələndirilməli, müəssisədə görülməsi nəzərdə tutulan işlər bunun üçün münasib olan yerdə həyata keçirilməlidir. Məlumdur ki, hər bir müəssisədə struktur bölmələrinin işi “tematik” prinsip əsasında təşkil olunur (mühasibat, nəqliyyat, təchizat və s. şöbələr). Bu o deməkdir ki, həmin bölmələrdən birinə məsələn, mühasibat şöbəsinə qələm lazım olarsa o təchizat şöbəsinə sifariş ilə müraciət etməli, təchizat şöbəsi isə öz növbəsində istehsalçını tapmalı, onunla malın qiyməti barədə razılaşmalı, bundan sonra mala baxmalı və onun qiymətini ödəməli, nəhayət mühasibat şöbəsinə təhvil verməlidir. Bu proses uzunmüddətli və artıq xərc tələb etdiyindən müəssisələr üçün iqtisadi baxımdan sərfəli deyil. Buna görə də proseslərin yenidən layihələndirilməsi zamanı adətən struktur bölmələri arasında üfüqi idarəetmə əlaqələri yaradılır.
8. İdarəetmə təsirinin rasionallaşdırılması. Burada söhbət birbaşa maddi gəlirin əldə edilməsinə gətirib çıxarmayan yoxlamaların sayının və idarəetmənin təsir səviyyəsinin azaldılmasından gedir. Ona görə də BPYL-nin əsas vəzifəsi məsələlərə rasional yanaşma və onları iqtisadi cəhətdən məqsədəuyğun şəkildə həyata keçirməkdir.
9. Məsələləri həll etmək mədəniyyəti. Burada əsas məsələ maddi gəlirin əldə edilməsinə gətirib çıxarmayan razılaşdırmaların sayının azaldılmasıdır. BPYL-in məqsədi prosesin yerinə yetirilməsi zamanı xarici kontaktların azaldılması yolu ilə razılaşdırmaların sayını minimuma endirməkdir.
10. “Müəssisə-sifarişçi” əlaqələrinin rasionallaşdırılması. Müəssisənin təşkilati strukturu elə təkmilləşdirilməlidir ki, bu zaman səlahiyyətli menecer vahid əlaqə kanalının yaradılmasını təmin edə bilsin.
11. Səlahiyyətli menecer. Bu prinsip o halda tətbiq edilir ki, prosesin addımları ya mürəkkəbdir ya da kiçik komandanın qüvvələri ilə onların inteqrasiyası mümkün deyildir. Səlahiyyətli menecer mürəkkəb proseslə sifarişçi arasında bufer rolunu oynayır. Menecer sifarişçi ilə münasibətlərdə bütün prosesə cavabdeh kimi çıxış edir. Bunun üçün menecer sifarişçinin suallarına cavab verməli və onun problemlərini həll etməyi bacarmalıdır.
12. İdarəetmədə mərkəzləşdirmənin müsbət cəhətlərinin qorunub saxlanılması. Təcrübədə bu idarəetmənin divizional təşkilində informasiya təchizatının təkmilləşdirilməsi yolu ilə əldə edilir.

Müasir informasiya texnologiyaları müəssisənin struktur bölmələrinə mərkəzləşdirilmiş məlumatlardan istifadə etməklə, müstəqil fəaliyyət göstərmək imkanı verir.
Beləliklə, müəssisə müxtəlif ərazilərdə yaşayan müştərilərə yüksək xidmət göstərmək üçün bürokratik regional strukturları aradan qaldırmaqla xidmətin keyfiyyətini artıra bilər.

 

 


 


Social

Xəbərlər

İnformasiya təhlükəsizliyinin effektivliyinin artırılması üzrə yeni ISO/IEC standartı
Vətəndaşların, cəmiyyətin və dövlətin həyatında informasiyanın, informasiya resurslarının və texnologiyalarının...
ISO 14001 standartının yeni versiyası
Standartlara yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi prosesi çərçivəsində Beynəlxalq Standartlaşdırma...
Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi idarəetmə sistemləri üzrə ISO –nun yeni standartı
Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatından (ISO) verilən məlumata görə Əməyin...
Yeni ISO standartı enerji daşıyıcılarından effektiv istifadə edilməsinə imkan verəcək
Əksər müəssisələr üçün enerji daşıyıcılarının qiyməti uğurlu biznesin aparılmasda əhəmiyyətli...
ISO/IEC 17021 standartının yeni layihəsi
Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının (ISO) Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi üzrə Komitəsi (CASCO) və...

Arxiv

2019
Февраль
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Tərəfdaşlar

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Tanınmış şəxsiyyətlər

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Beynəlxalq Təşkilatlar

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com