Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

president
Beynəlxalq standartlarla işləmək inkişafa, tərəqqiyə yol açır və iqtisadiyyatımızın gücləndirilməsinə xidmət edir

Heydər Əliyev

Keyfiyyət Assosiasiyası İctimai Birliyi 25 noyabr 2007-ci ildə təsis edilmiş və 30 oktyabr 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş (QN № 1108-Q23-2591), özünüidarəedən, ictimai-faydalı məqsədlər daşıyan, öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyi nəzərdə tutmayan qeyri-kommersiya, qeyri-hökumət təşkilatıdır.

Xidmətlərimiz

Məsləhət
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 22000
ISO/IEC 27001
ISO/IEC 20000
ISO 50001/EN 16001
ISO/IEC 17025
ISO 13485
ISO 10002
ISO/TS 29001
ISO 30000
ISO 15189
ISO 31000
ISO 15161
ISO 3834
SA 8000
HACCP
IFS
BRC
Halal
Kodeks Alimentarius
SQF
GLOBALG.A.P
GAP
GFSI
GMP
GHP
GLP
CE markalanma
GS markalanma
İOİS
Strateji idarəetmə
BPR
BGS
BPM
TQM
Qənaətcil istehsal
TPM
FMEA
QFD
APQP
IRIS
JCI
6 SİGMA
KANBAN
KAYZEN
HEİNJUNKA
JİDOKA
JIT
HOSHİN KANRİ
POKA YOKE
EFQM
SMED
CRM
ISO 15378
STP
KPI
5S
EURO CODE
AZWV
ENQA
IWA 1
IWA 2
IFOAM
Bio Suisse
USDA
TESCO NURTURE
Koşer
Təlim
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 22000
ISO/IEC 27001
ISO 20000
ISO 10002
ISO 13485
ISO/IEC 17025
ISO 50001/EN 16001
ISO 3834
ISO/TS 29001
ISO 30000
ISO 31000
HACCP
IFS
BRC
SQF
GLOBALG.A.P
GAP
GMP
GLP
GHP
İOİS
TQM
TPM
Gigiyena və sanitariya
FMEA
Qənaətcil istehsal
QFD
APQP
IRIS
BPR
6 SİGMA
KAYZEN
KANBAN
HEİNJUNKA
JİDOKA
JIT
HOSHİN KANRİ
POKA YOKE
CRM
STP
BGS
Strateji planlaşdırma
Strateji idarəetmə
Liderlik
Dəyişikliklərin idarə edilməsi
Motivasiya metodları
İşdə etikalı davranış
Proaktiv liderlik
Komanda çalışması
Risklərin idarə edilməsi
Performansın idarə edilməsi
Stok idarəetməsi
20 açar sistemi
Təlimçinin təlimi
BPM
Logistikanın idarə edilməsi
SCM
SMED
EFQM - Mükəmməllik Modeli
EFQM - Özünüqiymətləndirmə
EFQM - Korporativ sosial məsuliyyət
Bençmarkinq
Tədarükçülər ilə əlaqələrdə keyfiyyət faktoru
Ölçmə və kalibrləmə
MSA
Tullantıların idarə edilməsi
Effektiv yoxlama texnikaları
CE markalanma
GS markalanma
EURO CODE
EMAS
ISM Kodu üzrə risklərin analizi
Dövlət qurumlarında KİS
TMSA2
Marpol
MLC, 2006
IMDG Code
Qiymətləndirmə və Audit
Sənədlərin tərcüməsi
Sənədlərin ekspertizası
Bençmarkinqin təşkili

EFQM - Keyfiyyətin İdarə edilməsi üzrə Avropa Fondu


EFQM (European Foundation for Quality Management) Avropanın 14 qabaqcıl şirkəti (Bosh, BT, Bull, Ciba-Geigy, Dassault, Electrolux, Fiat, KLM, Nestle, Olivetti, Philips, Renault, Sulzer, Volkswagen) tərəfindən təsis edilmişdir və 1988-ci ildən Avropada fəaliyyət göstərir.

Avropanın müxtəlif ölkələrindən olan 800-dən artıq təşkilat EFQM üzvüdür.

EFQM mükəmməllik modeli

Modelin zəruriliyi və tətbiq oluna bilməsi

İstənilən sahədə fəaliyyət göstərən istənilən təşkilat müvəffəqiyyətli fəaliyyət göstərmək üçün ona uyğun gələn idarəetmə modelini müəyyən etməlidir. 
EFQM mükəmməllik modeli təşkilatın müxtəlif istiqamətlərdə istifadə edə biləcəyi praktiki alətdir:

 • özünün idarəetmə sisteminin strukturu kimi;
 • mükəmməllik istiqamətində öz yerinin müəyyən edilməsi yolu ilə özünüqiymətləndirmə üçün çatışmamazlıqları başa düşməyə imkan verən və sonra qərarlara təkan verən alət kimi;
 • fəaliyyətin yaxşılaşdırılmasına dair təşəbbüslərin işlənməsi və həyata keçirilməsi üçün sistem kimi;
 • təşkilatın bütün sahələrində tətbiq edilən ümumi anlayış və təfəkkür tərzi üçün əsas kimi.

EFQM milli partnyor təşkilatları ilə
birgə qabaqcıl Avropa təşkilatlarının nəzəri və praktiki təcrübələrindən istifadə etməklə, Modelin öyrənilməsi və yeniləşməsi ilə məşğul olur.

Mükəmməlliyin əsas konsepsiyaları

 • Nəticələrə istiqamətlənmə
 • İstehlakçıya istiqamətlənmə
 • Proses yanaşmasından istifadə etməklə və real məlumat əsasında idarəetmə
 • İşçi heyətinin ixtisasının artırılması və onu təşkilatın işlərində iştiraka cəlb edilməsi
 • Daimi təhsil, yeniliklərin və təkmilləşmələrin tətbiqi
 • Partnyorluğun inkişafı

Mükəmməllik modelinin strukturu

EFQM mükəmməllik modeli 9 meyara əsaslanan öhdəlik xarakteri daşımayan sxemdir.
Onlardan beşi “İmkanlar”, dördü isə “Nəticələr” qrupunu təşkil edir.
“İmkanlar” meyarları təşkilatın necə fəaliyyət göstərdiyini əhatə edir.
“Nəticələr” meyarları təşkilatın əldə etdiyi nailiyyətləri əhatə edir.
“Nəticələr” meyarları “İmkanlardan” əmələ gəlir və “Nəticələr” əldə edildikdə “İmkanlar” yaxşılaşır.

Sabit mükəmməlliyin əldə olunması üçün bir çox üsullarının və onların reallaşdırılmasının bir çox aspektinin olduğunu təsdiq edən model aşağıdakı şərtlərə əsaslanır:
Fəaliyyətə, İstehlakçıya, İşçi heyətinə və Cəmiyyətə münasibətdə əla nəticələr İşçi heyəti, Proseslər, Partnyorluq əlaqələri və Resurslar vasitəsilə həyata keçirilən Siyasət və Strategiyanı istiqamətləndirən Rəhbərlər vasitəsilə əldə edilir.

Modelin meyarları

1. Rəhbərlik
2. Siyasət və strategiya
3. İşçi heyəti
4. Partnyorluq və resurslar
5. Proseslər
6. Müştərilər üçün nəticə
7. İşçi heyəti üçün nəticələr
8. Cəmiyyət üçün nəticələr
9. İşin əsas nəticələri


RADAR məntiqi


Results
- nəticələr
Approach
- yanaşma
Deployment
- genişlənmə
Assessment
- qiymətləndirmə
Review
- təhlil və yenidən baxma


Radar məntiqinə əsasən təşkilat:

 • Siyasət və strategiyanın həyata keçirilməsinin məqsədli nəticələrini müəyyən etməlidir, bu nəticələr təşkilatın fəaliyyətini (maliyyə və funksional) və onun maraqlı tərəflər tərəfindən qəbul edilməsini əhatə edir;
 • Hazırda və gələcəkdə tələb olunan nəticələri əldə etmək üçün bir sıra əsaslı yanaşmaları planlaşdırmalı və hazırlamalıdır;
 • Tam həyata keçməni təmin etmək məqsədilə sistemli şəkildə yanaşmaları genişləndirməlidir;
 • Əldə edilmiş nəticələrin və keçirilən təlimin monitorinqi və təhlili əsasında yanaşmaları qiymətləndirməli və onlara yenidən baxmalıdır. Sonda zəruri təkmilləşmələri müəyyən etmək, planlaşdırmaq və həyata keçirmək.

Təşkilatda Modeldən istifadə zamanı RADAR məntiqinin elementləri (Yanaşma, Genişlənmə, Qiymətləndirmə və Yenidən baxma) “İmkanlar” kriteriyaları ilə, Nəticələr elementi isə “Nəticələr” qrupunun kriteriyaları ilə əlaqələndirilməlidir.


RADAR məntiqinin tətbiqi


Radar məntiqi müxtəlif şəraitlərdə istifadə oluna bilər. O, daha çox RADAR qiymətləndirmə matrisası formasında qiymətləndirmə və özünüqiymətləndirmə zamanı istifadə edilir. Buna idarəçilik sisteminin işlənməsi misal ola bilər. RADAR elementləri Modelin Kriteriyaları ilə birgə fikir tərzinin stimullaşdırılması üçün istifadə oluna bilər. RADAR elementləri proseslər, layihə və ya yanaşma və problemli sahələrin müəyyən edilməsi üzərində iş üçün struktur verirlər. Nəticələr, Yanaşma, Genişlənmə, Qiymətləndirmə və Təhlil və Yenidən baxma RADAR-ın elementləridir. Onlar Modelin hər bir Kriteriyasına tətbiq edilməlidir.

Qiymətləndirmə matrisi

RADAR qiymətləndirmə matrisi Avropa Keyfiyyət Mükafatı və Avropanın əksər milli keyfiyyət mükafatları üçün təqdim edilmiş ərizələrin qiymətləndirilməsi metodudur.
Bu həmçinin, Özünüqiymətləndirməni keçirən təşkilatlar tərəfindən nümunəvi qiymətləndirmə və digər məqsədlər üçün istifadə edilə bilər.
Təşkilat qiymətləndirməni RADAR qiymətləndirmə matrisindən istifadə etməklə keçirdiyi zaman, verilən balların sayını hesablamaq üçün doqquz meyarın hər birinə xüsusi çəki verilir.
Bu çəkilər Avropada keçirilmiş geniş sorğu nəticəsində 1991-ci ildə qəbul edilmişdir.
Qeyd olunan çəkilər geniş surətdə qəbul edilmiş və vaxtaşırı onlara EFQM tərəfindən yenidən baxılır.

Avropa Keyfiyyət Mükafatı (European Quality Award)

Avropa keyfiyyət mükafatı üzrə müsabiqə milli və ya Avropa mükəmməllik modeli üzrə uzun müddət ərzində (5 ilə yaxın) özünüqiymətləndirmədən istifadə etmə və fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi təcrübəsinə malik olan təşkilatlar və onların bölmələri üçün nəzərdə tutulub.
Özünüqiymətləndirmənin nəticələri ilə ərizəçinin hesabatı EFQM tərəfindən müxtəlif sahələrdən və müxtəlif ölkələrdən seçilmiş təcrübəli aparıcı menecerlərdən ibarət  asessorlar qrupu tərəfindən qiymətləndirilir.
Qrupda asessorların sayı təşkilatın ölçüsündən və işlərinin həcmindən asılı olaraq 4-8 nəfər arasında dəyişir.
Əgər təşkilatın özünüqiymətləndirilməsinin nəticələri üzrə hesabatın qiymətləri lazımi qədər yüksək olarsa, yəni 400 baldan yuxarı, onda bir neçə asessor işin real vəziyyətinə dair yekun qiymət vermək məqsədilə təşkilata səfər edir və bir həftə ərzində onun fəaliyyətini araşdırır.
Səfərin nəticələrinə görə ekspertlər müsabiqənin münsiflər heyətinə hesabat təqdim edirlər.
Münsiflər heyəti hər bir ərizəçi üzrə təqdim edilmiş hesabata baxır və tanınma səviyyələrini müəyyən edir:
Finalçı (Finalist European Quality Award), Mükafatçı (Prize Winner European Quality Award) və Qalib (Winner European Quality Award).


Mükəmməllik modelinin strukturu

EFQM mükəmməllik modeli 9 meyara əsaslanan öhdəlik xarakteri daşımayan sxemdir.

Onlardan beşi “İmkanlar”, dördü isə “Nəticələr” qrupunu təşkil edir. “İmkanlar” meyarları təşkilatın necə fəaliyyət göstərdiyini əhatə edir. “Nəticələr”  meyarları təşkilatın əldə etdiyi nailiyyətləri əhatə edir. “Nəticələr” meyarları “İmkanlardan” əmələ gəlir və “Nəticələr” əldə edildikdə “İmkanlar” yaxşılaşır.

Sabit mükəmməlliyin əldə olunması üçün bir çox üsullarının və onların
reallaşdırılmasının bir çox aspektinin olduğunu təsdiq edən model aşağıdakı şərtlərə əsaslanır:
Fəaliyyətə, İstehlakçıya, İşçi heyətinə və Cəmiyyətə münasibətdə əla nəticələr İşçi heyəti,
Proseslər, Partnyorluq əlaqələri və Resurslar vasitəsilə həyata keçirilən Siyasət və Strategiyanı istiqamətləndirən Rəhbərlər vasitəsilə əldə edilir.

 

Social

Xəbərlər

İnformasiya təhlükəsizliyinin effektivliyinin artırılması üzrə yeni ISO/IEC standartı
Vətəndaşların, cəmiyyətin və dövlətin həyatında informasiyanın, informasiya resurslarının və texnologiyalarının...
ISO 14001 standartının yeni versiyası
Standartlara yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi prosesi çərçivəsində Beynəlxalq Standartlaşdırma...
Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi idarəetmə sistemləri üzrə ISO –nun yeni standartı
Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatından (ISO) verilən məlumata görə Əməyin...
Yeni ISO standartı enerji daşıyıcılarından effektiv istifadə edilməsinə imkan verəcək
Əksər müəssisələr üçün enerji daşıyıcılarının qiyməti uğurlu biznesin aparılmasda əhəmiyyətli...
ISO/IEC 17021 standartının yeni layihəsi
Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının (ISO) Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi üzrə Komitəsi (CASCO) və...

Arxiv

2019
Февраль
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Tərəfdaşlar

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Tanınmış şəxsiyyətlər

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Beynəlxalq Təşkilatlar

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com