Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

president
Beynəlxalq standartlarla işləmək inkişafa, tərəqqiyə yol açır və iqtisadiyyatımızın gücləndirilməsinə xidmət edir

Heydər Əliyev

Keyfiyyət Assosiasiyası İctimai Birliyi 25 noyabr 2007-ci ildə təsis edilmiş və 30 oktyabr 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş (QN № 1108-Q23-2591), özünüidarəedən, ictimai-faydalı məqsədlər daşıyan, öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyi nəzərdə tutmayan qeyri-kommersiya, qeyri-hökumət təşkilatıdır.

Xidmətlərimiz

Шпатлевка стен под обои. Быстрая шпатлевка стен своими руками. Стоимость шпатлевки стен. Штукатурка стен цена. Быстрая штукатурка стен своими руками. Отделка стен штукатуркой. Декоративная отделка стен. Качественная отделка стен декоративным камнем. Отделка стен своими руками. Мини токарный станок своими руками. Как сделать токарный станок своими руками. Настольный токарный станок своими руками. Облицовка дома кирпичом. Качественная облицовка дома кирпичом фото. Наружная облицовка дома. Как начать бизнес с нуля. Быстро начать бизнес без вложений. Начать бизнес с нуля идеи. Канализация в частный дом. Хочу сделать канализация своими руками. Водоснабжение и канализация дома. Строительство фундаментов цены. Быстрая строительство фундамента своими руками. Технология строительства фундамента.
Məsləhət
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 22000
ISO/IEC 27001
ISO/IEC 20000
ISO 50001/EN 16001
ISO/IEC 17025
ISO 13485
ISO 10002
ISO/TS 29001
ISO 30000
ISO 15189
ISO 31000
ISO 15161
ISO 3834
SA 8000
HACCP
IFS
BRC
Halal
Kodeks Alimentarius
SQF
GLOBALG.A.P
GAP
GFSI
GMP
GHP
GLP
CE markalanma
GS markalanma
İOİS
Strateji idarəetmə
BPR
BGS
BPM
TQM
Qənaətcil istehsal
TPM
FMEA
QFD
APQP
IRIS
JCI
6 SİGMA
KANBAN
KAYZEN
HEİNJUNKA
JİDOKA
JIT
HOSHİN KANRİ
POKA YOKE
EFQM
SMED
CRM
ISO 15378
STP
KPI
5S
EURO CODE
AZWV
ENQA
IWA 1
IWA 2
IFOAM
Bio Suisse
USDA
TESCO NURTURE
Koşer
Təlim
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 22000
ISO/IEC 27001
ISO 20000
ISO 10002
ISO 13485
ISO/IEC 17025
ISO 50001/EN 16001
ISO 3834
ISO/TS 29001
ISO 30000
ISO 31000
HACCP
IFS
BRC
SQF
GLOBALG.A.P
GAP
GMP
GLP
GHP
İOİS
TQM
TPM
Gigiyena və sanitariya
FMEA
Qənaətcil istehsal
QFD
APQP
IRIS
BPR
6 SİGMA
KAYZEN
KANBAN
HEİNJUNKA
JİDOKA
JIT
HOSHİN KANRİ
POKA YOKE
CRM
STP
BGS
Strateji planlaşdırma
Strateji idarəetmə
Liderlik
Dəyişikliklərin idarə edilməsi
Motivasiya metodları
İşdə etikalı davranış
Proaktiv liderlik
Komanda çalışması
Risklərin idarə edilməsi
Performansın idarə edilməsi
Stok idarəetməsi
20 açar sistemi
Təlimçinin təlimi
BPM
Logistikanın idarə edilməsi
SCM
SMED
EFQM - Mükəmməllik Modeli
EFQM - Özünüqiymətləndirmə
EFQM - Korporativ sosial məsuliyyət
Bençmarkinq
Tədarükçülər ilə əlaqələrdə keyfiyyət faktoru
Ölçmə və kalibrləmə
MSA
Tullantıların idarə edilməsi
Effektiv yoxlama texnikaları
CE markalanma
GS markalanma
EURO CODE
EMAS
ISM Kodu üzrə risklərin analizi
Dövlət qurumlarında KİS
TMSA2
Marpol
MLC, 2006
IMDG Code
Qiymətləndirmə və Audit
Sənədlərin tərcüməsi
Sənədlərin ekspertizası
Bençmarkinqin təşkili

CE nişanı ilə markalanma

СЕ işarəsi ilə markalanma (fransız dilində Сonformite Europeenne) məhsulların və xidmətlərin Avropa direktivlərinin tələblərinə cavab verdiyini təsdiqləyir və hərfi tərcümədə "Avropa Uyğunluğu" mənasını verir. СЕ  markalanması əslində məmulatın Avropa reqlamentlərinə müvafiq olaraq hazırlandığını göstərən onun texniki pasportudur.

Lakin bununla bərabər onu da qeyd etmək lazımdır ki, СЕ markalanması məhsulun keyfiyyətini təsdiq edən işarə deyil və bu nişan ilk növbədə buraxılan məmulatın AB direktivlərinin tələblərinə cavab verdiyini, digər tərəfdən isə onun istehlakçı üçün təhlükəsiz olduğunu göstərən işarədir.
СЕ  işarəsi ilə nişanlanan mal əsas tələblərə, yəni təhlükəsizlik, ekoloji təmizlik tələblərinə cavab verdiyi üçün heç bir problem olmadan AB ölkələrinin bazarlarına göndərilə bilər.

AB-nin “köhnə” direktivlərindən fərqli olaraq “yeni” direktivləri Avropa standartlarına (avronormalara) istinadlar edir.
Ona görə də СЕ nişanı ilə nişanlanmış məhsullar standartlara tam uyğun gəlir və həmin məhsulların hər hansı bir uyğunluğa təsdiqlənməsinə ehtiyac yoxdur.
AB direktivlərinə görə СЕ markalanması məcburi prosesdir və bu prosesi həyata keçirmədən Birliyə üzv ölkələrdə ticarət əməliyyatlarının aparılması Avropa qanunvericilində qanun pozuntusu hesab olunur və bununla bağlı müvafiq sanksiyalar, hətta cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulur. 


СЕ nişanı ilə markalanmanın şərtləri və qaydaları


1. СЕ işarəsi (СЕ Mark) mal və ya texniki məlumatlar olan lövhənin üzərində vurulan zaman o aydın nəzərə çarpmalı və silinməməlidir. Əgər məhsulun xarakteristikası СЕ işarəsinin malın üzərində qeyd olunmasına imkan vermirsə, o halda həmin işarə ya məmulatın qabının, ya da onu müşayiət edən sənədlərin üzərinə vurulmalıdır.  

 2. СЕ işarəsi (СЕ Mark) malın bazara göndərilməsinə qədər onun üzərinə vurulmalıdır. Bu zaman həmin işarənin yanında onun təhlükəli və ya xüsusi tətbiq edilmə qaydalarını göstərən piktoqram və ya hər hansı digər işarə qeyd olunan bilər. 

 3. СЕ işarəsi (СЕ Mark ) ilə markalanmadan sonra məmulatın üzərində istehsal mərhələsində nəzarəti həyata keçirən rəsmi orqanın identifikasiya nömrəsi qeyd olunmalıdır. İdentifikasiya nömrəsi həmin rəsmi orqanın özü, ya da onun göstərişi əsasında məmulatı hazırlayan firma və ya həmin firmanın nümayəndəsi tərəfindən vurulur.

4. AB-nə üzv dövlətlər СЕ işarəsi (СЕ Mark ) ilə markalanmanın müvafiq tətbiqi mexanizminin tənzimlənməsi istiqamətində addımlar atır və markalanmadan sui-istifadə edilməsi hallarına qarşı tədbirlər görürlər. Bundan başqa üzv dövlətlər qeyd olunan hər hansı sui-istifadə hallarına qarşı sanksiyalar tətbiq edirlər. Bu sanksiyalar həm də ciddi pozuntulara yol vermiş şəxslərin və şirkətlərin məsuliyyətə cəlb olunmasını nəzərdə tutur.


Məhsulun СЕ markasına uyğunluğunun qiymətləndirilməsi prosesi.

Malın СЕ işarəsi ilə markalanması üçün həmin mal AB-nin direktivlərinə uyğun olmalıdır.
Hər bir məhsul tipinin AB-nin təhlükəsizlik tələblərinə uyğunluğunun təmin edilməsi məqsədilə müvafiq prosedurların yerinə yetirilməsi nəzərdə tutulur.

AB-nin direktivlərinə əsasən məhsulun təhlükəsizlik tələblərinə uyğunluğunu həm deklarasiya təqdim edən istehsalçı, həm də “üçüncü tərəf”- rəsmi orqan təsdiq etməlidir.

CE işarəsi ilə markalanmış məhsulları Avropa Birliyi ölkələrinə tədarük edən zaman istehsalçılar aşağıdakılara riayət etməlidir:


  • məhsulun AB-nin “yeni yanaşma” (New Approach) direktivinə və ya digər hər hansı direktivlərinə uyğunluğunun müəyyənləşdirilməsi;
  • məhsulun uyğunluğunun qiymətləndirilməsinin həyata keçirilmə prosedurunun (Conformity Assessment Proсеdures EC) müəyyənləşdirilməsi;
  • tədarük edilən məhsula münasibətdə mövcud olan harmonizə edilmiş Avropa standartlarının müəyyənləşdirilməsi;
  • tədarük edilən məhsulla bağlı AB ölkələrin milli qanunvericiliyinin tələblərinin (milli standartlar, qablaşdırma və markalanma ilə bağlı tələblər) öyrənilməsi;
  • məhsulun tətbiq olunan AB direktivlərinin (Directive EC) tələblərinə uyğunluğunun yoxlanılması (məhsul barədə məlumatlar, sınaq protokolları);
  • tətbiq olunan direktivə əsasən rəsmi orqan (Notified Body) tərəfindən tədarük edilən məhsulun uyğunluğunun müstəqil qiymətləndirilməsinə olan ehtiyacın müəyyənləşdirilməsi;
  • müvafiq direktivlərin tələblərinə əsasən texniki sənədləşdirilmənin aparılması. Bu sənədləşmə prosedurların tələblərinə uyğunluğun təmin olunmasına kömək etməlidir;
  • uyğunluq deklarasiyasının (Declaration of Conformity СЕ) və ona müvafiq dəlillərin hazırlanması. Uyğunluq deklarasiyası və texniki sənədlər AB-nin  səlahiyyətli orqanlarının tələblərinə əsasən onlar üçün əlçatan olmalıdır;
  • müvafiq direktivlərə əsasən CE markalanmasının (СЕ MARK), məhsulun və/və ya qabın, həmçinin həmin məhsulu müşayiət edən sənədlərin üzərində qeyd olunması.

Social

Xəbərlər

İnformasiya təhlükəsizliyinin effektivliyinin artırılması üzrə yeni ISO/IEC standartı
Vətəndaşların, cəmiyyətin və dövlətin həyatında informasiyanın, informasiya resurslarının və texnologiyalarının...
ISO 14001 standartının yeni versiyası
Standartlara yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi prosesi çərçivəsində Beynəlxalq Standartlaşdırma...
Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi idarəetmə sistemləri üzrə ISO –nun yeni standartı
Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatından (ISO) verilən məlumata görə Əməyin...
Yeni ISO standartı enerji daşıyıcılarından effektiv istifadə edilməsinə imkan verəcək
Əksər müəssisələr üçün enerji daşıyıcılarının qiyməti uğurlu biznesin aparılmasda əhəmiyyətli...
ISO/IEC 17021 standartının yeni layihəsi
Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının (ISO) Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi üzrə Komitəsi (CASCO) və...

Arxiv

2019
Февраль
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Tərəfdaşlar

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Tanınmış şəxsiyyətlər

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Beynəlxalq Təşkilatlar

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com