Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

president
Beynəlxalq standartlarla işləmək inkişafa, tərəqqiyə yol açır və iqtisadiyyatımızın gücləndirilməsinə xidmət edir

Heydər Əliyev

Keyfiyyət Assosiasiyası İctimai Birliyi 25 noyabr 2007-ci ildə təsis edilmiş və 30 oktyabr 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş (QN № 1108-Q23-2591), özünüidarəedən, ictimai-faydalı məqsədlər daşıyan, öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyi nəzərdə tutmayan qeyri-kommersiya, qeyri-hökumət təşkilatıdır.

Xidmətlərimiz

Məsləhət
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 22000
ISO/IEC 27001
ISO/IEC 20000
ISO 50001/EN 16001
ISO/IEC 17025
ISO 13485
ISO 10002
ISO/TS 29001
ISO 30000
ISO 15189
ISO 31000
ISO 15161
ISO 3834
SA 8000
HACCP
IFS
BRC
Halal
Kodeks Alimentarius
SQF
GLOBALG.A.P
GAP
GFSI
GMP
GHP
GLP
CE markalanma
GS markalanma
İOİS
Strateji idarəetmə
BPR
BGS
BPM
TQM
Qənaətcil istehsal
TPM
FMEA
QFD
APQP
IRIS
JCI
6 SİGMA
KANBAN
KAYZEN
HEİNJUNKA
JİDOKA
JIT
HOSHİN KANRİ
POKA YOKE
EFQM
SMED
CRM
ISO 15378
STP
KPI
5S
EURO CODE
AZWV
ENQA
IWA 1
IWA 2
IFOAM
Bio Suisse
USDA
TESCO NURTURE
Koşer
Təlim
ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001
ISO 22000
ISO/IEC 27001
ISO 20000
ISO 10002
ISO 13485
ISO/IEC 17025
ISO 50001/EN 16001
ISO 3834
ISO/TS 29001
ISO 30000
ISO 31000
HACCP
IFS
BRC
SQF
GLOBALG.A.P
GAP
GMP
GLP
GHP
İOİS
TQM
TPM
Gigiyena və sanitariya
FMEA
Qənaətcil istehsal
QFD
APQP
IRIS
BPR
6 SİGMA
KAYZEN
KANBAN
HEİNJUNKA
JİDOKA
JIT
HOSHİN KANRİ
POKA YOKE
CRM
STP
BGS
Strateji planlaşdırma
Strateji idarəetmə
Liderlik
Dəyişikliklərin idarə edilməsi
Motivasiya metodları
İşdə etikalı davranış
Proaktiv liderlik
Komanda çalışması
Risklərin idarə edilməsi
Performansın idarə edilməsi
Stok idarəetməsi
20 açar sistemi
Təlimçinin təlimi
BPM
Logistikanın idarə edilməsi
SCM
SMED
EFQM - Mükəmməllik Modeli
EFQM - Özünüqiymətləndirmə
EFQM - Korporativ sosial məsuliyyət
Bençmarkinq
Tədarükçülər ilə əlaqələrdə keyfiyyət faktoru
Ölçmə və kalibrləmə
MSA
Tullantıların idarə edilməsi
Effektiv yoxlama texnikaları
CE markalanma
GS markalanma
EURO CODE
EMAS
ISM Kodu üzrə risklərin analizi
Dövlət qurumlarında KİS
TMSA2
Marpol
MLC, 2006
IMDG Code
Qiymətləndirmə və Audit
Sənədlərin tərcüməsi
Sənədlərin ekspertizası
Bençmarkinqin təşkili

GAP - Qabaqcıl Kənd Təsərrüfatı Təcrübəsi

Son onilliklər elm və texnologiyanın inkişafı, elmi-texniki tərəqqinin son nailiyyətlərindən  geniş istifadə özü ilə yeni-yeni problemlər doğurmuşdur.
Antropogen fəaliyyət nəticəsində ətraf mühitin çirklənməsi, ekologiyanın pozulması ekoloji cəhətdən təmiz məhsulların da azalmasına səbəb olmuşdur.

Araşdırmalar göstərir ki, dünyanın ekoloji sisteminin pisləşməsi əsasən üç istiqamətdə gedir:

1. təbii ehtiyatlardan qeyri-səmərəli istifadə olunması nəticəsində ətraf mühitin tənəzzülə  uğraması;
2. insan  fəaliyyətinin tullantıları ilə ətraf mühitin çirkləndirilməsi;
3. atmosferin həmin tullantılarla “zəhərlənməsi”.

Məlumdur ki, əkinçilik və heyvandarlığın inkişafı və genişləndirilməsi çoxlu torpaq ehtiyatlarının tənəzzülə uğramasına (yararsızlaşdırılmasına) səbəb olmuşdur. Alimlərin hesablamalarına görə, bəşəriyyətin inkişafının bütün dövrü ərzində torpaqdan qeyri-səmərəli istifadə nəticəsində 2 milyard hektar məhsuldar torpaq sahəsi itirilmişdir.
Bu da indiki əkin sahələrindən çoxdur.

Zəmanəmizdə torpağın korlanması hesabına ildə ən azı 6-7 milyon hektar yararlı torpaq kənd təsərrüfatı dövriyyəsindən çıxır, məhsuldarlığını itirir və xarab olur. 
İtirilmiş yararlı torpaqlar yalnız kəmiyyətcə deyil, həm də keyfiyyətcə qiymətləndirilir.
Mütəxəssislərin hesablamalarına görə, planetdə əkilən torpaqların hər il 24 milyard məhsuldar qatı zay olur (itirilir).

Bu da cənub-şərqi Avstraliyada əkilən buğda sahələrinə bərabər sayılır. Dünyada mövcud olan yararlı torpaqların 60 %-i zəif, 30 %-i orta və 10 %-i güclü tənəzzülə  uğrayır (xarab olur). Belə bir şəraitdə yer kürəsinin əhalisi sürətlə artır. Tələbatın ödənilməsi problem olaraq müxtəlif elmlərin tədqiqat obyektinə çevrilir.

Dünya Ərzaq və Kənd Təsərrüfatı təşkilatının (FAO) məlumatına görə, 1950-1985-ci illərdə ərzaq istehsalının illik artımı 30 milyon ton, 1985-1995-ci illərdə 12 milyon ton təşkil edirdisə, 2030-cu ilədək bu göstərici cəmi 9 milyon ton səviyyəsində olacaqdır.
Dünya əhalisinin illik artımının 80 milyon nəfər olmasını da bura əlavə etsək qeyri-mütənasiblik aydın nəzərə çarpır.
Yer kürəsində 2 milyarddan çox insan qeyri-normal qidalanma ucbatından mikronutritlər çatışmazlığından əziyyət çəkir.

Qida məhsullarının təhlükəsizliyi haqqında danışdıqda ilk növbədə onun istehsalı üçün zəruri olan ekoloji təmiz xammal məsələsi ön plana çəkilməlidir. Bu problemi həll etmək üçün məhsulların istehsalı ekoloji təmiz ərazilərdə təşkil edilməli və bütün mərhələlər - xammalın alınması, emalı, saxlanılması, daşıması və satışı xüsusi texnologiya ilə yerinə yetirilməlidir.

Bunu nəzərə alan Dünya Ticarət Təşkilatı (DTT) kənd təsərrüfatı məhsullarının xarici  ticarətində “Heyvan və Bitki Sağlamlığı” ilə bağlı beynəlxalq standartların qorunması məqsədilə qida təhlükəsizliyinə dair qaydaları əks etdirən müqavilə işləyib hazırlamışdır.
Sağlamlıq və Bitki Sağlamlığı tədbirləri müqaviləsi (Sanitary and Phytosanitary measures - sps Agreement)  ilk qidada Təhlükə Analizi və Kritik Nəzarət Nöqtələri (HACCP - Hazard Analysis Critical Control Points), digəri isə kənd təsərrüfatında tətbiq edilən Qabaqcıl Kənd Təsərrüfatı Təcrübəsi mənasını ifadə edən GAP-dır (Good Agricultural Practices). Qeyd etmək lazımdır ki, FAO tərəfindən də Qabaqcıl Kənd Təsərrüfatı Təcrübəsinin  prinsiplərinin təkmilləşdirilməsi ilə bağlı xeyli işlər görülmüşdür.  

Bundan başqa, Avropa Birliyi ölkələrindəki böyük pərakəndə satış ticarətçiləri bir araya gəlmiş və 1999-cu ildə yaş meyvə və tərəvəz üçün ən qabaqcıl kənd təsərrüfatı təcrübəsinin tətbiqi əsasında EUREPG.A.P Protokolunu hazırlamışlar. 2007-ci ildə Banqkokda keçirilmiş 8-ci beynəlxalq konfrasda EUREPG.A.P  GLOBALG.A.P-ilə əvəzlənmişdir. Qabaqcıl Kənd Təsərrüfatı Təcrübəsi FAO tərəfindən “kənd təsərrüfatında istehsal sisteminin sosial baxımdan dayanıqlı, iqtisadi baxımdan gəlirli və məhsuldar olması, insan sağlamlığının və ətraf mühitin qorunması üçün tətbiqi vacib fəaliyyətlər” olaraq təyin edilmişdir.

Qabaqcıl Kənd Təsərrüfatı Təcrübəsinin məqsədi insan sağlamlığı və ətraf mühit üçün təhlükəsiz olan istehsalın həyata keçirilməsidir. Bununla əlaqədar olaraq Qabaqcıl Kənd Təsərrüfatı Təcrübəsi Zərərvericilərlə İnteqrasiya Edilmiş Mübarizə (Integrated PestManagement, IPM) və İnteqrasiya Edilmiş Məhsulun Yetişdirilməsi (Integrated CropManagement - ICM) metodlarının istehsalda tətbiqini təklif edir. Qabaqcıl Kənd Təsərrüfatı Təcrübəsi  ISO 9001 Keyfiyyəti İdarəetmə Sistemi, ISO 14001 Ətraf Mühiti  İdarəetmə Sistemi, OHSAS 18001 Əməyin mühafizəsi və Təhlükəsizliyi İdarəetmə Sistemi standartları ilə birgə tətbiq edilə bilər.

Səmərələri

  • Resurslardan effektiv istifadə etməklə xərclərə qənaət edilməsi;
  • İstehsal olunan məhsulun təhlükəsizliyinin, keyfiyyətinin yüksəlməsi və itkilərin azaldılması;
  • İdarəetmənin düzgün təşkili nəticəsində rəhbərliyin iş yükünün azalması və inkişafa yönəlik işlərin görülməsi;
  • Sənədləşdirmənin düzgün aparılması;
  • Müştərilərin məmnunluğunun və ən əsası təkrar alışlarının artması;
  • Müştərilərin şikayətlərinin azalması;
  • Tərəfdaş və investorlarla əlaqələrin genişləndirilməsi və qarşılıqlı inamın formalaşması.


GAP / PDF

Social

Xəbərlər

İnformasiya təhlükəsizliyinin effektivliyinin artırılması üzrə yeni ISO/IEC standartı
Vətəndaşların, cəmiyyətin və dövlətin həyatında informasiyanın, informasiya resurslarının və texnologiyalarının...
ISO 14001 standartının yeni versiyası
Standartlara yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi prosesi çərçivəsində Beynəlxalq Standartlaşdırma...
Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi idarəetmə sistemləri üzrə ISO –nun yeni standartı
Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatından (ISO) verilən məlumata görə Əməyin...
Yeni ISO standartı enerji daşıyıcılarından effektiv istifadə edilməsinə imkan verəcək
Əksər müəssisələr üçün enerji daşıyıcılarının qiyməti uğurlu biznesin aparılmasda əhəmiyyətli...
ISO/IEC 17021 standartının yeni layihəsi
Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının (ISO) Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi üzrə Komitəsi (CASCO) və...

Arxiv

2019
Февраль
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Tərəfdaşlar

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Tanınmış şəxsiyyətlər

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Beynəlxalq Təşkilatlar

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com