Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

president
Beynəlxalq standartlarla işləmək inkişafa, tərəqqiyə yol açır və iqtisadiyyatımızın gücləndirilməsinə xidmət edir

Heydər Əliyev

Keyfiyyət Assosiasiyası İctimai Birliyi 25 noyabr 2007-ci ildə təsis edilmiş və 30 oktyabr 2008-ci ildə Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçmiş (QN № 1108-Q23-2591), özünüidarəedən, ictimai-faydalı məqsədlər daşıyan, öz fəaliyyətinin əsas məqsədi kimi gəlir əldə etməyi nəzərdə tutmayan qeyri-kommersiya, qeyri-hökumət təşkilatıdır.

Resurslar

Шпатлевка стен под обои. Быстрая шпатлевка стен своими руками. Стоимость шпатлевки стен. Штукатурка стен цена. Быстрая штукатурка стен своими руками. Отделка стен штукатуркой. Декоративная отделка стен. Качественная отделка стен декоративным камнем. Отделка стен своими руками. Мини токарный станок своими руками. Как сделать токарный станок своими руками. Настольный токарный станок своими руками. Облицовка дома кирпичом. Качественная облицовка дома кирпичом фото. Наружная облицовка дома. Как начать бизнес с нуля. Быстро начать бизнес без вложений. Начать бизнес с нуля идеи. Канализация в частный дом. Хочу сделать канализация своими руками. Водоснабжение и канализация дома. Строительство фундаментов цены. Быстрая строительство фундамента своими руками. Технология строительства фундамента.
Məqalələr
ISO 9001:2015 standartının ali təhsil müəssisələrində tətbiqi
Keyfiyyət sahəsində məqsədlər və onların düzgün formalaşdırılması
“Toyota” korporasiyasında TQM modelinin tətbiqi
Balanslaşdırılmış göstəricilər sistemi müəssisəni idarəetmə vasitəsi kimi
Biznes proseslərin yenidən layihələndirilməsi
Məsləhətçi seçmək üzrə tövsiyələr
Keyfiyyətlə bağlı xərclər və onların idarə olunması
Keyfiyyəti idarəetmənin əsas prinsipləri
ISO 9001:2008 standartının tətbiqindən əldə olunan səmərələr
Jurnal
Jurnal № 1
Jurnal № 2
Jurnal № 3
Jurnal № 4
Jurnal № 5
Jurnal № 6
Jurnal № 7
Jurnal № 8
Menecment +
Kitablar
Idarəetmə Sistemlərində Daxili Audit
Kvalimetriya və keyfiyyətin idarə edilməsi
Standartlaşdırmanın əsasları
Sertifikatlaşdırmanın əsasları
Metrologiya
Standartlar, normativ sənədlər və metodikalar
Maraqlı məlumatlar
Keyfiyyet və Menecmentə dair terminlər
ISO-nun tikinti sahəsinə dair standartları
IT üzrə proqram təminatı və sistemlərin layihələndirilməsinə dair beynəlxalq standartlar
ISO-nun 161-və 193 sayılı Texniki Komitələrinin standartları
KİS-ə dair beynəlxalq standartların və normativ sənədlərin siyahısı
ISO-nun 67 saylı TK-nın neft məhsulları və sürtgü materiallarına dair standartları
"Codex Alimentarius" Komissiyasının qida məhsullarının yoxlanılması və analizi metodlarına dair normativ sənədləri və standartları
ISO-nun süd və süd məhsullarına dair standartları
ISO-nun ət və ət məhsullarına dair standartları
CE markalanması üçün nəzərdə tutulan Avropa direktivləri
Keyfiyyət dərnəyi
Qida təhlükəsizliyinin idarə edilməsi üzrə beynəlxalq standartlar
Müəssisədə idarəetmə sistemlərinin yaradılması, tətbiqi və daxili auditlərin keçirilməsi prosesində istifadə edilən beynəlxalq standartların siyahısı
Аvrоpа Birliyində uyğunluğun qiymətləndirilməsi

Müəssisədə idarəetmə sistemlərinin yaradılması, tətbiqi və daxili auditlərin keçirilməsi prosesində istifadə edilən beynəlxalq standartların siyahısı

Sənədin kodu

Sənədin adı

ISO 9000:2005

Keyfiyyəti idarəetmə sistemləri. Əsas müddəalar və lüğət

ISO 9001:2008

Keyfiyyəti idarəetmə sistemləri. Tələblər

ISO 9004:2000

Keyfiyyəti idarəetmə sistemləri. Fəaliyyətin yaxşılaşdırılması üzrə tövsiyələr

ISO 19011:2002

Keyfiyyəti idarəetmə və/və ya ətraf mühiti idarəetmə sistemlərində audit üzrə rəhbəredici göstərişlər

ISO 10001:2007

Keyfiyyəti idarəetmə. Müştəri məmnuniyyəti. Müəssisələrdə müştərilərlə davranma üzrə rəhbəredici göstərişlər

ISO 10002:2004

Keyfiyyəti idarəetmə. Müştəri məmnuniyyəti. Müştəri şikayətlərilə iş üzrə rəhbərlik

ISO 10003:2004

Keyfiyyəti idarəetmə. Müştəri məmnuniyyəti.

Müəssisənin fəaliyyətində maraqlı (üçüncü) tərəflərlə yaranmış mübahisəli məsələlərin həll olunması üçün rəhbəredici göstərişlər

ISO 10004

Keyfiyyəti idarəetmə. Müştəri məmnuniyyəti. Monitorinq və ölçmə rəhbəredici göstərişlər

ISO 10005:2005

Keyfiyyəti idarəetmə sistemləri. Keyfiyyət planları üzrə rəhbəredici göstərişlər

ISO 10006:2003

Keyfiyyəti idarəetmə sistemləri. Layihələrdə keyfiyyətin idarə edilməsi üzrə rəhbəredici göstərişlər

ISO 10007:2003

Keyfiyyəti idarəetmə sistemləri. Konfiqurasiyanın idarə edilməsi üzrə rəhbəredici göstərişlər

ISO 10012:2003

Ölçmələri idarəetmə sistemləri. Ölçmə proseslərinə və ölçmə avadanlıqlarına olan tələblər

ISO/TR 10013:2001

Keyfiyyəti idarəetmə sistemlərinin sənədləşdirilməsi üzrə göstərişlər.

ISO 10014:2006

Keyfiyyəti idarəetmə. İqtisadi səmərənin əldə olunması üzrə rəhbəredici göstərişlər

ISO 10015:1999

Keyfiyyəti idarəetmə. Təlimlər üzrə rəhbəredici göstərişlər

ISO/TR 10017:2003

ISO 9001 üçün statistik metodların tətbiqi üzrə rəhbərlik

ISO 10019:2005

Keyfiyyəti idarəetmə sistemlərinin yaradılması üzrə məsləhətçilərin seçilməsi üçün rəhbəredici göstərişlər

EMAS

Eko-menecment və audit sistemi

ISO 14001:2004

Ətraf mühiti idarəetmə sistemləri. Tələblər və tətbiqetmə üzrə tövsiyələr

ISO 14004:2004

Ətraf mühiti idarəetmə sistemləri. Prinsiplər, sistemlər və təminetmə üsulları üzrə ümumi rəhbəredici göstərişlər

ISO 14050:2009

Ətraf mühiti idarəetmə. Lüğət

OHSAS 18001:2007

Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi idarəetmə sistemləri. Tələblər

OHSAS 18002:2007

Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi idarəetmə sistemləri. OHSAS 18001-in tətbiqi üzrə rəhbəredici göstərişlər

ISO/TS 22000:2005

Qida məhsullarının təhlükəsizliyini idarəetmə sistemləri. Qida sektorunda fəaliyyət göstərən bütün müəssisələrə olan tələblər

ISO/TS 22003:2007

Qida məhsullarının təhlükəsizliyini idarəetmə sistemləri. Qida məhsullarının təhlükəsizliyini idarəetmə sistemlərinin sertifikatlaşdırılmasını və auditini həyata keçirən qurumlar üçün tələblər

ISO/TS 22004:2005

Qida məhsullarının təhlükəsizliyini idarəetmə sistemləri. ISO 22000 standartının tətbiqi üzrə tövsiyələr

IFS

Beynəlxalq qida standartları

BRC

Qida məhsulları (Britaniya standartı)

EUROGAP

GLOBALGAP

Kənd təsərrüfüatı məhsullarının təhlükəsizliyini təmin edilməsi üzrə standartlar

SQF 1000/2000

Təhlükəsiz Keyfiyyətli Qida (Amerika standartı)

HACCP (DS3027)

Qida məhsullarının təhlükəsizliyini idarəetmə sistemi (Hollandiya standartı)

ISO 31000:2009

Riskləri idarəetmə sistemi

ISO/TS 16949:2009

Keyfiyyəti idarəetmə sistemləri. Avtomobil sənayesi üçün seriyalı və ümumilikdə avtomobil hissələri istehsal edən təşkilatlarda ISO 9001 standartının tətbiqi üzrə xüsusi tələblər

ISO/IEC 17025:2005

Sınaq və yoxlama laboratoriyalarının səriştəliliyinə ümumi tələblər.

SA 8000:1997

Sosial məsuliyyət

ISO 26000:2010

Sosial məsuliyyət üzrə rəhbərlik

ISO 28000:2007

Daşımalarda yüklərin təhlükəsizliyini idarəetmə sistemi

ISO/IEC 27001:2005

İnformasiya texnologiyaları. Təhlükəsizlik vasitələri. İnformasiya sistemlərinin təhlükəsizliyi sahəsində keyfiyyəti idarəetmə

ISO/IEC 20000–1:2005

İnformasiya texnologiyaları - Xidmətin idarə edilməsi – I hissə: Spesifikasiya

ISO/IEC 20000–2:2005

İnformasiya texnologiyaları - Xidmətin idarə edilməsi – II hissə: Ümumi qəbul edilmiş praktika

ISO/TS 29001:2007

Neft, neft-kimya və qaz sənayesi. Hər sahə üçün xarakterik olan idarəetmə sistemləri. Məhsul və xidmət tədarükü ilə məşğul olan müəssisələrə olan tələblər

AS 9100

Aerokosmik sənayedə keyfiyyəti idarəetmə sistemləri

BS 25999

Biznesin fasiləsizliyini idarəetmə sistemi

ISO 15161:2001

Sərinləşdirici içkilərin istehsalı və qida sənayesində ISO 9001-in tətbiqi üzrə tövsiyələr

ISO/IEC 90003:2004

Proqram təminatının işlənib hazırlanması. Kompüter proqram təminatlarına ISO 9001-in tətbiqi üzrə tövsiyələr

IWA 1:2005

Keyfiyyəti idarəetmə sistemləri. Səhiyyə təşkilatlarında proseslərin təkmilləşdirilməsi üzrə rəhbəredici göstərişlər

IWA 2:2007

Keyfiyyəti idarəetmə sistemləri. Təhsildə ISO 9001-in tətbiqi üzrə rəhbəredici göstərişlər

IWA 4:2009

Keyfiyyəti idarəetmə sistemləri. Yerli özünidarəetmə orqanlarında ISO 9001:2008-in tətbiqi üzrə tövsiyələr

Social

Xəbərlər

İnformasiya təhlükəsizliyinin effektivliyinin artırılması üzrə yeni ISO/IEC standartı
Vətəndaşların, cəmiyyətin və dövlətin həyatında informasiyanın, informasiya resurslarının və texnologiyalarının...
ISO 14001 standartının yeni versiyası
Standartlara yenidən baxılması və təkmilləşdirilməsi prosesi çərçivəsində Beynəlxalq Standartlaşdırma...
Əməyin mühafizəsi və təhlükəsizliyi idarəetmə sistemləri üzrə ISO –nun yeni standartı
Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatından (ISO) verilən məlumata görə Əməyin...
Yeni ISO standartı enerji daşıyıcılarından effektiv istifadə edilməsinə imkan verəcək
Əksər müəssisələr üçün enerji daşıyıcılarının qiyməti uğurlu biznesin aparılmasda əhəmiyyətli...
ISO/IEC 17021 standartının yeni layihəsi
Beynəlxalq Standartlaşdırma Təşkilatının (ISO) Uyğunluğun Qiymətləndirilməsi üzrə Komitəsi (CASCO) və...

Arxiv

2019
Февраль
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728   

Tərəfdaşlar

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Tanınmış şəxsiyyətlər

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com

Beynəlxalq Təşkilatlar

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com